Als een geknakte bloem (vervolg)

 

Wellicht tot teleurstelling van velen, moet ik helaas mededelen dat mijn blog ‘Een geknakte bloem’ berust op een fictieve casus. Dus een vervolg over mijn collega is er niet. Als professionele coach houd ik mij aan de regels. Een coach die is aangesloten bij de NOBCO (de Nederlandse Orde van Beroepscoaches) moet namelijk aan een bepaalde kwaliteitsstandaard voldoen.

 

De waarde van professionele coaching

Coaching kan een effectieve manier zijn om te voorkomen dat mensen depressief worden door privéomstandigheden of door hun werk. Volgens de NOBCO kan coaching worden gezien als een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag. Professionele coaching levert dus een wezenlijke bijdrage aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties.

 

Levensgebeurtenissen

Iedereen krijgt te maken met een aantal gebeurtenissen in zijn/haar leven. Voor sommige mensen kunnen die gebeurtenissen traumatisch zijn en voor sommige mensen juist niet. Een voorbeeld hiervan is het verliezen van je baan. Voor de een is dat een trauma en voor de ander juist een opluchting en een nieuwe start. Hoe je tegen een gebeurtenis aankijkt hangt veelal af van de gedachtegang die iemand hierover erop na houdt. Andere gebeurtenissen die grote impact hebben zijn onder andere de dood van je echtgenoot of partner, een scheiding, ernstige letsel oplopen of heel erg ziek worden, etc.

 

De casus

Uiteraard neem ik je mee naar de aanpak van de casus van mijn collega die na het verlies van haar tante ook nog te maken krijgt met veranderingen in haar werk. Er is sprake van verdriet en van ontvreemding van zichzelf en van haar eigenwaarden. Ooit heeft ze vanuit haar drijfveren, normen, waarden en overtuigingen gekozen voor een baan in de zorg. Door een gebeurtenis als corona wordt ze gedwongen om deze waarden los te laten of in ieder geval bij te stellen. Zeker omdat daar ook nog het verlies van een familielid of vriend bij komt, is het op dit moment ontzettend moeilijk om dit voor elkaar te krijgen en dingen met elkaar te verenigen.    

 

ACT

Aan de hand van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ga ik aan de slag met coaching. ACT is een derde generatie gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die men tegenkomt (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die men écht belangrijk vindt (Commitment).

ACT is erkend als evidence based therapy en wordt onder meer gebruikt voor depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn (APA, 2010) en draagt aan bij het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. ACT komt voort uit de gedragsanalyse en is gefundeerd op de Relational Frame Theory (RFT). Verder is ACT sterk verwant met andere vormen van de zogenaamde derde generatie gedragstherapie, zoals dialectische gedragstherapie (DBT), aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie (MBCT), gedragsactivatie en functioneel analytische psychotherapie (FAP). Er is een belangrijk onderscheid met cognitieve gedragstherapie (CGT), en wel dat CGT zich richt op symptoomverlichting door verandering van de inhoud van gedachten. Terwijl ACT zich richt op het veranderen van de relatie die een cliënt heeft met zijn gedachten (Jansen, 2017).

 

De hoekstenen van ACT

ACT kent zes hoekstenen als statische elementen waarin een coachee kan bewegen van probleem naar een staat van psychologische flexibiliteit.

 

We hebben te maken met zes pijlers (hoekstenen), t.w.:

 

1 Controle ↔ Acceptatie

ACT gaat aan de slag met bewustwording van de manier van coping door cliënten. Daarna wordt acceptatie als alternatief voor controle aangevoerd.

 

2 Fusie ↔ Defusie

Er wordt nagegaan of de klachten van de cliënt worden veroorzaakt door directe stimuli (pijn) of door de gedachten (lijden). Defusie zorgt ervoor zorgt dat de negatieve kracht van gedachten verwatert.

 

3 Piekeren ↔ Contact met het hier en nu

Op basis van twee aspecten: interne beleving (contact maken met de gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties) en externe beleving (de zintuiglijke waarnemingen zoals tast, geur, smaak en gehoor) wordt er vanuit piekeren overgegaan naar contact met het hier en nu. Het bewust ervaren en zelfs uitnodigen van angstgevoelens daarbij kan uiteindelijk zorgen voor een afname van de klachten.

 

4 Descriptive zelf ↔ Observerende zelf

‘Ik denk, dus ik ben’. Dat is in de regel onze gedachtegang. Echter beïnvloedt dit ook ons zelfbeeld, dat in sommige gevallen negatief is. ACT zorgt voor het loslaten van het Ego.

 

5 Regels ↔ Waarden

Regels zorgen ervoor dat we worden geremd door vermijding en rigiditeit. Als alternatief voor regels worden waarden geïntroduceerd. Dus over wat iemand werkelijk belangrijk vindt.

 

6 Vermijding ↔ Toegewijde actie

Het vermijden van enge ervaringen kan ertoe leiden dat de problemen alsmaar groter worden. Als een cliënt kiest om niet langer te vermijden, dan kiest de cliënt ook voor de angst en pijn die onlosmakelijk met het leven zijn verbonden.

 

De zes fasen interacteren en versterken elkaar. Door middel van oefeningen in iedere hoeksteen wordt gewerkt naar psychologische flexibiliteit. Hierdoor leren cliënten actief inspelen op de grillen van het leven.

 

Wilt u meer weten over coachen met ACT of kennismaken met ACT? Maak dan vrijblijvend een afspraak met allesverANdert, coaching en training.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *