Zomervakantie 2020 en verder

So, change or stay?

Zomervakantie 2020

Je hebt er een heel jaar naartoe geleefd en gespaard om eindelijk die droomvakantie te maken. Totdat corona roet in het eten gooide, waardoor de meeste vakanties naar het buitenland zijn geannuleerd. Maar corona betekent meer. Buiten het annuleren van vakanties, betekent het een verandering van onze relaties, onze leefstijl en onze baan. En dat eist een grote mate van flexibiliteit en een groot aanpassingsvermogen van iedereen.

Gevoel van onbehagen

Ondanks dat we inmiddels gewend zijn aan corona, sluimert er voor velen echter nog steeds een gevoel van onbehagen. De maatregelen die zijn getroffen betekenen voor veel mensen dat ze het gevoel van vrijheid zijn kwijtgeraakt. Zoals dat gaat in een proces van rouwverwerking, worden mensen heen en weer geslingerd in hun gevoel. Bij de eerste meldingen van de pandemie ontstond er een periode van ontkenning, weerstand, woede, angst en schuld. Dit was de fase waarin mensen dachten dat corona hun niet zou overkomen. Ook werd er gezocht naar de schuldige die ervoor had gezorgd dat het virus zich had verspreid. Mensen waren mensen boos of bang voor eigen leven. Na een tijd kwam een fase van aanvaarden, loslaten en accepteren: mensen verenigden zich met het gevoel van de continue dreiging door het nemen van de maatregelen zoals voorgeschreven. Daarna volgde er een fase van in actie komen en experimenteren, waarin ze uitprobeerden wat het meest effectief was. Dat was voor de een het mondkapje of het strikt aanhouden van de anderhalve meter. Voor de ander was dat het niet met vakantie gaan en drukke gelegenheden mijden. En ook nu zijn mensen nog steeds bezig met het springen van de ene fase naar de andere.

Dat betekent ook in hun werk, waar mensen er op een creatieve manier mee omgingen en nog steeds gaan. Denk hierbij aan thuiswerken, online vergaderen, digitale platforms, etc.

Duidelijk is dat, zolang er geen werkzaam vaccin is of een andere mogelijkheid om corona uit te bannen, iedereen er op zijn of haar eigen manier mee om zal blijven gaan. 

De toekomst

De toekomst is nog steeds onzeker. En zoals het er nu naar uitziet blijft de wereld een grote verandering, zeker nu het aantal besmettingen weer toeneemt. Met name in de grote steden zwaait corona weer triomfantelijk de scepter en heerst met een oranje of rode mantel. Expliciet op plaatsen waar grote populaties zich ophouden blijft het virus op slinkse wijze rondwaren.

Hoe verder?

Veel mensen vragen zich dan ook af hoe het verder moet en hoe ze na de vakantie verder moeten gaan. Ook zijn ze benieuwd hoe hun baan er straks uitziet en hoe en of ze hiermee verder willen gaan.

Mocht je jezelf die vraag nog niet gesteld hebben, dan is de vakantie een geschikte periode om hierover na te denken.

Urgentie

Een van de meest belangrijke antwoorden op jouw vraag over de toekomst heeft te maken met urgentie. In hoeverre is er voor jou een dringende reden om te veranderen of te blijven waar je bent? Kun je niet wennen aan de veranderingen in je baan? Is er een rode knop met het woordje STOP? Ben je op zoek een nieuwe of een andere uitdaging die beter bij je past?

Maak je ideeën concreet

Als de urgentie hoog is, is het tijd voor actie. Zet je ideeën om in daden. Start met het onderzoeken van je plannen. Hoe je dat doet? Door je ideeën SMART te maken. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Start in eerste instantie om je idee concreet te omschrijven voor jezelf (specifiek). Probeer daarbij exact aan te geven waaraan je zult merken dat je resultaat bereikt is (meetbaar). Een voorbeeld is dat je aangeeft wat het doel is dat je wilt bereiken of hoeveel je moet verdienen om ervan te kunnen leven en hoeveel uren je moet werken om dat resultaat te bereiken. Probeer tevens na te gaan of er medestanders zijn die je kunnen steunen en helpen je doelen te realiseren (acceptabel). De volgende vraag is welke haalbare acties je gaat uitvoeren om je doel te bereiken (realistisch). Met andere woorden: heb je genoeg tijd of is datgene wat je wilt doen haalbaar? Tenslotte moet je een tijdslimiet geven aan je plannen. Of anders gezegd: hoe lang heb je nodig om je idee uit te voeren (tijdgebonden).

Financiën

Wat zeker niet onbelangrijk is, is de financiële haalbaarheid. Weet je al wat je wilt en ben je nu kostwinnaar, dan kun je bijvoorbeeld starten met voor een deel werken in loondienst en deels je plannen tot uitvoer brengen. Ga ook na wat je verder nodig hebt. Bijvoorbeeld kapitaal, een opleiding, een netwerk, meer zelfvertrouwen?

Evalueer regelmatig 

Plan een aantal momenten in om met jezelf of met anderen te evalueren over de voortgang. In hoeverre had je plannen en heb je ze tot uitvoer gebracht? Of heb je ze in de vriezer gezet? En wat was de reden om de plannen te parkeren? Geen tijd, niet haalbaar, niet reëel of ben je onzeker en bang voor wat er gaat komen? Of was jouw plan toch nog niet SMART genoeg? Ga dan nog eens terug naar jouw urgentie en bedenk of je toch niet liever bij je huidige werkgever/baan blijft en wat je daar eventueel kunt veranderen.

Tenslotte

Ben je er nog niet uit? Zorg dan voor een sparringpartner die je helpt met het realiseren en implementeren van je ideeën of plannen. Misschien kun je hiervoor terecht bij familie of kennissen. Denk ook eens aan (gecertificeerde) coach of een adviseur, die je kan helpen bij het maken van je keuze.

Allesverandert

Allesverandert helpt je graag bij het concreet maken van jouw plannen of ideeën. Maar ook bij de veranderingen in je huidige baan denk ik graag met je mee. Voor vrijblijvende informatie kun je mailen aan info@allesverandert.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *