Coaching stijgt in populariteit en neemt een steeds belangrijkere plaats in het arbeidsleven en daarbuiten in. Coachen begeleidt mensen op gedrag. Daarbij wordt een verandering op gang gebracht die betrekking heeft op overtuigingen, waarden, persoonlijkheden en identiteit. Het leert de gecoachte om effectief om te gaan met belemmerende gedachten- en gedragspatronen.

Mijn aanpak bestaat uit persoonlijke aandacht voor de coachee en inzet van Action- en Mental coaching, in combinatie met creatieve werkvormen. Action coaching focust op onderwerpen die voortkomen uit de omgeving van de gecoachte zoals baan, verandering in omgeving, relaties met collega’s of partner, sociale netwerken en het (zichtbare) gedrag. Mental coaching gaat dieper en stuurt op het gedrag dat niet (direct) zichtbaar is. Het betreft gedrag dat op basis van talent, ervaring en oefening is ontstaan. Maar ook door de normen en waarden, ofwel het denkpatronen en de overtuigingen, die zijn ontstaan in het verleden.

Kortom: De combinatie van persoonlijke aandacht, coaching en creatieve werkvormen zorgt ervoor dat de gestelde doelen of uitdagingen worden verwezenlijkt.

Als professionele coach help ik teams om doelen te bereiken op het gebied van:

  • Personal/Work-life balance
  • Voorkomen van burn-out
  • Coachen bij teamvorming
  • Loopbaan- en carrièrevraagstukken (ook individueel)

En ook individuen bij onderwerpen als:

  • Verliesverwerking
  • Stress en burn-out
  • Zelfvertrouwen
  • Zingeving
  • Ontwikkeladvies

Uit onderzoek is gebleken dat coaching een positief effect heeft op de vermindering van psychische klachten bij stress en burn-out, zorgt voor een toename van positieve gevoelens ten opzichte van werk en dat vaardigheden worden bevorderd.