allesverANdert

Coaching en training

Omdat mensen steeds ouder worden is het beleid in Nederland er in toenemende mate op gericht dat mensen langer moeten doorwerken. Met de leeftijd neemt echter ook de kans op gezondheidsproblemen toe.

Dat brengt met zich mee dat Duurzame Inzetbaarheid en duurzaam werken nóg hoger op de agenda in Nederland moeten komen te staan en er meer aandacht moet zijn voor werk en de werkomstandigheden.

Duurzame Inzetbaarheid richt zich op het gezond en productief zijn en blijven van werknemers gedurende hun werkzame leven, maar ook daarna.

Naast een goede gezondheid zijn er legio mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat langer doorwerken mogelijk is. Voorbeelden zijn onder andere een gezonde leefstijl en de motivatie om te werken. Maar ook organisatiefactoren, zoals goede arbeidsomstandigheden en voldoende regelmogelijkheden op het werk. Of het matchen van mensen op passende banen, het kunnen combineren van werk en gezinsleven en het onderhouden van de functionele capaciteiten door de jaren heen. 

Duurzame inzetbaarheid en duurzaam werken is nauw verweven met verandering. Verandering betekent veerkracht en aanpassingsvermogen in alle omstandigheden. Zeker in tijden van en na corona.

Wie mee beweegt, staat niet stil en is in staat om zich aan te passen aan de continu veranderende omstandigheden. 

allesverANdert coacht en traint individuen en bedrijven, zodat zij gezond en productief zijn en blijven gedurende hun werkzame leven en daarna. 

Contact